top of page

Ronald Fritz

Professionele Vertalingen
Engels > Nederlands
Sinds 1997
Home

PROFESSIONELE VERTALINGEN

Even voorstellen. Ronald Fritz. Voor al uw vertalingen Engels > Nederlands. Ik werk sinds 1997 als zelfstandig vertaler. Na mijn opleiding aan ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen heb ik mij aanvankelijk gespecialiseerd in juridische en financiële vertalingen. Gaandeweg is het accent verschoven naar meer wervende teksten (veel websitevertalingen) en enkele jaren geleden heb ik mij gespecialiseerd in de vertaling van teksten over de digitalisering van de samenleving (en het bedrijfsleven): internet der dingen, big data, robotisering, blockchain-technologie, etc. Sinds 1 oktober 2017 verricht ik veel vertalingen voor de verschillende agentschappen van de Europese Unie.

Ronald Fritz

PRIVACYVERKLARING

Ronald Fritz Vertalingen, Pieter Baststraat 6 - 3hg, 1071 TW Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.ronaldfritzvertalingen.com

Pieter Baststraat 6 - 3hg

1071 TW Amsterdam

+31 20 6703061

R. Fritz is de Functionaris Gegevensbescherming van Ronald Fritz Vertalingen. Hij is te bereiken via ronfritz@xs4all.nl

Verwerking van persoonsgegevens

Ronald Fritz Vertalingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ronfritz@xs4all.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag van de verwerking van persoonsgegevens

Ronald Fritz Vertalingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ronald Fritz Vertalingen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen zonder tussenkomst van een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ronald Fritz Vertalingen).

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Ronald Fritz Vertalingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ronald Fritz Vertalingen verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik van cookies of vergelijkbare technieken

Ronald Fritz Vertalingen gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ronald Fritz Vertalingen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ronfritz@xs4all.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ronald Fritz Vertalingen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijze van beveiliging van persoonsgegevens

Ronald Fritz Vertalingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ronfritz@xs4all.nl

Anker 1

TARIEVEN

Vertaalbureaus:

Woordprijs: € 0,10

Minimumtarief: € 35,00

Spoedtarief: nader overeen te komen 

 

Bedrijven en particulieren:

Woordprijs: € 0,16

Minimumtarief: € 50,00

Spoedtarief: nader overeen te komen

Alle tarieven zijn exclusief btw. Op alle vertalingen zijn de algemene voorwaarden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV) van toepassing.

Tarieven

RONALD FRITZ VERTALINGEN

Zie ook de introductiekorting voor zakelijke klanten op de volgende pagina!

Voor nieuwe klanten gelden bij de eerste twee vertaalopdrachten de volgende tarieven:
 
Vertaalbureaus:
Woordtarief: € 0,09
Minimumtarief € 30,00

Overige bedrijven:
Woordtarief: € 0,14
Minimumtarief € 40,00
 
Aanbieding
Contact

CONTACT OPNEMEN

Ronald Fritz Vertalingen 

Pieter Baststraat 6 - 3, 1071 TW Amsterdam

Neem contact op met Ronald Fritz via het onderstaande formulier.

06 48816405

Bericht ontvangen!

INTRODUCTIEKORTING

Alle tarieven zijn exclusief btw. Op alle vertalingen zijn de algemene voorwaarden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV) van toepassing.

Ronald Fritz Vertalingen

Professionele Vertalingen

Sinds 1997

bottom of page